Новини и статии

Автотехнически експертизи, оценъчни експертизи и застраховки Ямбол с нова визия на сайта

Официално вече новия корпоративен сайт за Автотехнически експертизи, оценъчни експертизи и застраховки в Ямбол е готов и пуснат онлайн. Дизайна на сайта е изцяло съобразен с последните тенденции в уеб дизайна. Mobile-Friendly и оптимизирани скриптове. [...]


Увеличават лимита на отговорност по застраховка Гражданска отговорност

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, с който се увеличават лимитите на обезщетение – за имуществени щети ще се плащат до 2,1 млн. лева при сегашни 2 млн. лева, а ако при ПТП са пострадали и хора ще се плащат до 10,42 млн. лева, при 10 млн. лева сега. [...]


Съдебна автотехническа експертиза

1. Същност и правно основание.
Тя е система от експертизи, при които се използват специални знания от областта на автомобилното дело и трасологията, пряко свързани с главния факт на процеса. Съдебната авто-техническа експертиза се назначава както в наказателното/разследване на пътно-транспортното произшествие/,така и в гражданското производство за изясняване на обстоятелства, свързани с предмета на гражданския спор. в Наредба №1, чл.2 за автотехническите експертизи се регламентира, че чрез тях се изясняват всички обстоятелства, свързани с моторните превозни средства, като авто-произшествия, ремонти, повреди, оценки и др. [...]


Видове съдебни експертизи

Когато за първи път се възлага определена експертиза т.е за първи път съдът иска съдействие от страна на вещо лице във връзка с изясняване на конкретни въпроси от значение за правилното решаване на правния спор, говорим на първоначална експертиза. [...]


Гражданската отговорност поскъпва в края на годината

Застраховката Гражданска отговорност може да поскъпне шоково до края на годината, за водачите с много нарушения. Очаква се това да стане след въвеждането на системата бонус-малус, при която цената на полицата се определя от поведението на водача на пътя. [...]


Как да има добри съдебни експертизи с 9,66 лева на час

Доц. д-р Александър Александров - ръководител на Катедрата по съдебна медицина и деонтология при Медицински университет - София, за проблемите, които спират специалистите да работят като вещи лица по експертизи, назначени от прокуратурата или съда. Експертизите са ключови не само за определяне изхода на едно дело, но дори за обвинението. В последно време, около случая със смъртта на Тодор от Враца, всички се убедиха в това. Видяхме колко неправилна може да бъде обществената преценка при подобни казуси. Мога само да благодаря на колегите, които направиха първоначалната експертиза и тяхната преценка, беше подтвърдена от последващата петорна такава. Това още веднъж подтвърди подготовката на експертите в страната, а не само на тези от водещите съдебномедицински звена. Затова е мисля, че е напълно удачна и целесъобразна инициативата на правосъдния министър Екатерина Захариева за създаването на Закон за вещите лица. В момента дейността им се регулира само от една заповед на министъра и една глава в Закона за съдебната власт. [...]


Онлайн Гражданска отговорност, да ама не!

Реших да напиша тази статия, защото се начетох и наслушах на небивалици относно онлайн сключването на Гражданската отговорност, изречени от енергиен експерт и веднага послушно без мисъл предадени от журналисти. [...]


Гражданската отговорност скача минимум с 15 лева

След като наближава денят в който ще се гласуват промените в Кодекса за застраховането в Народното събрание от застрахователния бранш започнаха да се чуват вече и минимално възможното увеличение на застраховката Гражданска отговорност което следва. Очаква се това увеличение да бъде около 15 лева над сега действащите цени на застраховката. [...]


Бонус-малус система от 2016 за застраховка Гражданска отговорност

Предстой въвеждането на така наречената бонус-малус система при която цената на застраховката „Гражданска отговорност“ е обвързана с нарушенията направени от водача. До сега тази система не можеше да заработи у нас предвид обстоятелството, че липсваше обща информация за допуснатите нарушения на водачите. [...]


Очаква се поскъпване на застраховка Гражданска отговорност

Промените в Кодекса за застраховане, могат да повишат цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ с до 30%. Такова голямо увеличение може да се очаква едва когато промените бъдат одобрени, а това може да се случи най-рано на есен (октомври 2015 г.). [...]


Камерите на КАТ ще дебнат за Гражданска отговорност

Едно от новите изменения на новия Кодекс за застраховането, предвижда камерите на КАТ да следят и за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, а на водачите без такава застраховка ще се издава електронен фиш. [...]


Завишения на Гражданската отговорност

Считано от 01.06.2015 г. застрахователна компания „Левинс“ АД, завишава цената на застраховката Гражданска отговорност с 400% за автомобили, чиято регистрация започва с буквите ВН, ВР, М, ТХ, Р, РР, Т и СС. [...]


Цената на Гражданската отговорност през 2014 ще се повиши

С между 10 и 15 % ще поскъпне цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на МПС“ през тази година. Прогнозата е на изпълнителния директор на ЗД „Булинс“ АД, Стоян Проданов. Той е потвърдил информацията, че застрахователите подкрепят идеята за създаване на т.нар. „сезонна полица“, но ако има строг контрол. [...]


Aвтомобилите у нас без застраховка Гражданска отговорност

Покритието по застраховка „Гражданска отговорност” достигна 86%. Условието да пътуваме без сертификат „Зелена карта” (евтин) е покритието по застраховка „Гражданска отговорност” да достигне 90%. Това напомниха от пресцентъра на Комисията за финансов надзор (КФН). [...]