Новини и статии

Мого България ООД - застрахователното обслужване на Вашия лизинг ще бъде осъществявано от застрахователен брокер Амарант България

Амарант България се ангажират да бъдат посредник при сключването, поддръжката и подновяването на всички полици Гражданска Отговорност на Автомобилистите за всички автомобили, лизинговани от Мого България ООД ...Прочетете цялата статия


С 15% поевтиня застраховката Гражданска отговорност

Задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилите поевтиня с 15% за последната половин година, съобщава БНР. С над 30% е паднала цената на застраховката за година и половина след фалита на застрахователната компания "Олимпик". ...Прочетете цялата статия


БУЛ ИНС

Застрахователната политика на дружеството е ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, цялостно консултиране на клиента относно правилния избор на застрахователно покритие, превантивна дейност с цел намаляване вероятността за настъпване на застрахователно събитие, перфектност в извършване на ликвидация при настъпили щети и не на последно място - непрекъснато подобряване обслужването на клиентите. ...Прочетете цялата статия


Автотехнически експертизи – колко важни са снимките от огледа на произшествието

Всеки оглед на пътно-транспортно произшествие (автомобилна катастрофа) се извършва от оперативна група, която включва – дознател/следовател, фотограф от съответното РДВР или РПУ /служител в НТЛ/, автоексперт и ако има загинал участник в произшествието - съдебен доктор. ...Прочетете цялата статия


Заличават регистрацията на автомобила в КАТ, ако нямаме застраховка гражданска отговорност

Ако нямате сключена застраховка Гражданска отговорност, КАТ ще заличи служебно регистрацията на автомобила, но няма да сваля регистрационните табели или да изисква от собствениците да ги връщат. [...]


Автотехнически експертизи, оценъчни експертизи и застраховки Ямбол с нова визия на сайта

Официално вече новия корпоративен сайт за Автотехнически експертизи, оценъчни експертизи и застраховки в Ямбол е готов и пуснат онлайн. Дизайна на сайта е изцяло съобразен с последните тенденции в уеб дизайна. Mobile-Friendly и оптимизирани скриптове. [...]


Увеличават лимита на отговорност по застраховка Гражданска отговорност

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, с който се увеличават лимитите на обезщетение – за имуществени щети ще се плащат до 2,1 млн. лева при сегашни 2 млн. лева, а ако при ПТП са пострадали и хора ще се плащат до 10,42 млн. лева, при 10 млн. лева сега. [...]


Съдебна автотехническа експертиза

1. Същност и правно основание.
Тя е система от експертизи, при които се използват специални знания от областта на автомобилното дело и трасологията, пряко свързани с главния факт на процеса. Съдебната авто-техническа експертиза се назначава както в наказателното/разследване на пътно-транспортното произшествие/,така и в гражданското производство за изясняване на обстоятелства, свързани с предмета на гражданския спор. в Наредба №1, чл.2 за автотехническите експертизи се регламентира, че чрез тях се изясняват всички обстоятелства, свързани с моторните превозни средства, като авто-произшествия, ремонти, повреди, оценки и др. [...]


Видове съдебни експертизи

Когато за първи път се възлага определена експертиза т.е за първи път съдът иска съдействие от страна на вещо лице във връзка с изясняване на конкретни въпроси от значение за правилното решаване на правния спор, говорим на първоначална експертиза. [...]


Гражданската отговорност поскъпва в края на годината

Застраховката Гражданска отговорност може да поскъпне шоково до края на годината, за водачите с много нарушения. Очаква се това да стане след въвеждането на системата бонус-малус, при която цената на полицата се определя от поведението на водача на пътя. [...]


Как да има добри съдебни експертизи с 9,66 лева на час

Доц. д-р Александър Александров - ръководител на Катедрата по съдебна медицина и деонтология при Медицински университет - София, за проблемите, които спират специалистите да работят като вещи лица по експертизи, назначени от прокуратурата или съда. Експертизите са ключови не само за определяне изхода на едно дело, но дори за обвинението. В последно време, около случая със смъртта на Тодор от Враца, всички се убедиха в това. Видяхме колко неправилна може да бъде обществената преценка при подобни казуси. Мога само да благодаря на колегите, които направиха първоначалната експертиза и тяхната преценка, беше подтвърдена от последващата петорна такава. Това още веднъж подтвърди подготовката на експертите в страната, а не само на тези от водещите съдебномедицински звена. Затова е мисля, че е напълно удачна и целесъобразна инициативата на правосъдния министър Екатерина Захариева за създаването на Закон за вещите лица. В момента дейността им се регулира само от една заповед на министъра и една глава в Закона за съдебната власт. [...]


Онлайн Гражданска отговорност, да ама не!

Реших да напиша тази статия, защото се начетох и наслушах на небивалици относно онлайн сключването на Гражданската отговорност, изречени от енергиен експерт и веднага послушно без мисъл предадени от журналисти. [...]


Гражданската отговорност скача минимум с 15 лева

След като наближава денят в който ще се гласуват промените в Кодекса за застраховането в Народното събрание от застрахователния бранш започнаха да се чуват вече и минимално възможното увеличение на застраховката Гражданска отговорност което следва. Очаква се това увеличение да бъде около 15 лева над сега действащите цени на застраховката. [...]


Бонус-малус система от 2016 за застраховка Гражданска отговорност

Предстой въвеждането на така наречената бонус-малус система при която цената на застраховката „Гражданска отговорност“ е обвързана с нарушенията направени от водача. До сега тази система не можеше да заработи у нас предвид обстоятелството, че липсваше обща информация за допуснатите нарушения на водачите. [...]


Очаква се поскъпване на застраховка Гражданска отговорност

Промените в Кодекса за застраховане, могат да повишат цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ с до 30%. Такова голямо увеличение може да се очаква едва когато промените бъдат одобрени, а това може да се случи най-рано на есен (октомври 2015 г.). [...]


Камерите на КАТ ще дебнат за Гражданска отговорност

Едно от новите изменения на новия Кодекс за застраховането, предвижда камерите на КАТ да следят и за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, а на водачите без такава застраховка ще се издава електронен фиш. [...]


Завишения на Гражданската отговорност

Считано от 01.06.2015 г. застрахователна компания „Левинс“ АД, завишава цената на застраховката Гражданска отговорност с 400% за автомобили, чиято регистрация започва с буквите ВН, ВР, М, ТХ, Р, РР, Т и СС. [...]