Застраховка ЗЕЛЕНА КАРТА

Териториален обхват:


Застраховката е валидна за територията на страните-членки на Международното споразумение "Зелена карта" (всички страни са посочени в сертификата "Зелена карта" чрез официалните кодове/съкращения, приети от ООН), с изключение територията на РБългария. Застраховката е валидна и за териториите на митническите съюзи между Швейцария и Лихтенщайн, Италия и Сан Марино, Италия и Ватикана, Франция и Монакo, Великобритания и Ченъл Айлъндс, остров Ман и Гибралтар.

Сертификат "Зелена карта" е международен сертификат за застраховка, заместващ вашата полица Гражданска отговорност на МПС, при пътуване в чужбина.

Сертификатът "Зелена карта" е признат от властите на всички държави, членуващи в системата "Зелена карта", като документ, който удостоверява, че носителят му притежава валидна застраховка Гражданска отговорност на МПС, покриваща минималните задължителни лимити на отговорност към трети лица, изисквани от закона в посетената страна.

Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на собственика и водача на моторното превозно средство в трета държава в случай, че виновно причини имуществени и/или неимуществени щети на трети лица.

Сертификат „Зелена карта” се издава заедно с полицата по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" без допълнителна премия или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги. Когато застраховката Гражданска отговорност е сключена на разсрочено плащане (на вноски), сертификата „Зелена карта” се издава за срока за който имате платена застраховка Гражданска отговорност на МПС. При плащането на всяка вноска се издава нов сертификат „Зелена карта”.

Системите чрез който застрахователите издават застраховката Гражданска отговорност на МПС са ограничени по начин, който не позволява издаването на полицата за България, ако няма въведен валиден сертификат „Зелена карта” за чужбина.

Всяко правило, обаче си има изключение и на пазара у нас има застраховател, който е намерил начин да заобиколи чисто софтуерно това задължително правило и издава сертификат „Зелена карта” само, ако клиента си го поиска предварително.

Други застрахователи издават сертификата „Зелена карта” при сключването на полицата, за да изпълнят задължението съгласно Кодекса на застраховането, но заобикалят това задължение при издаването на вноските, ако сте сключили полицата си Гражданска отговорност на МПС на разсрочено плащане.

Ако сте сключили полицата си Гражданска отговорност на разсрочено плащане искайте си зелената карта при всяко заплащане на поредната вноска, нямат право да Ви откажат.

Винаги когато сключвате полица Гражданска отговорност на МПС искайте от брокера, агента или застрахователя своя сертификат „Зелена карта”, те са длъжни да го издадат без значение дали плащате еднократно или на вноски.