Застраховки на имущество

Застраховка на дома

 • Домът е най-ценното имущество, което притежаваме. Осигурете застрахователна защита в CBG за Вашия дом и изберете сигурност и спокойствие за Вас и Вашето семейство.
 • Застрахова се недвижимо имущество (жилища, вили, офиси; стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество; техника и уреди; стопанско имущество, машини и съоръжения; материални запаси; произведения на изкуството) на граждани и малки фирми.

Застраховка за офиси и търговски обекти

Застраховката покрива загуби, причинени от:

 • пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;
 • експлозия на съд под налягане;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони;
 • изтичане на водопроводна вода (вкл. от забравени отворени кранове);
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
 • кражба чрез взлом;
 • земетресение;

В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 • пари в каса (в работно и в извънработно време);
 • отговорност на наемателя;
 • отговорност към посетители и клиенти;
 • отговорност на работодателя;
 • счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;
 • развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера;
 • стоки на път и други;

Застраховка на Енергийни източници

 • пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
 • злоумишлени действия на трети лица – вандализъм;
 • буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или замръзване;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • имплозия;
 • свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвени води;
 • увреждане на имущества вследствие на удар от превозно средство;
 • други разходи – разходи необходими за предотвратяване на застрахователното събитие, както и за ограничаване или намаляване размера на вредите след настъпило застрахователно събитие;

Застраховки на имущество - Автотехнически експертизи, оценъчни експертизи и застраховки Ямбол - Crashbg.com

Автотехнически експертизи; Съдебни оценки на ППС; Технически консултации; Всички видове застраховки;

Вещо лице (автоексперт) за съдебен район на Окръжния съд – Ямбол, Административен съд – Ямбол и Специализиран наказателен съд – Ямбол към Апелативен съд – Бургас.