Мого България ООД - застрахователното обслужване на Вашия лизинг ще бъде осъществявано от застрахователен брокер Амарант България

Мого България ООД - застрахователното обслужване на Вашия лизинг ще бъде осъществявано от застрахователен брокер Амарант България

Амарант България се ангажират да бъдат посредник при сключването, поддръжката и подновяването на всички полици Гражданска Отговорност на Автомобилистите за всички автомобили, лизинговани от Мого България ООД

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


На Мого България ООД от гр. Ямбол и региона. С настоящото Ви уведомяваме, че застрахователното обслужване на Вашия лизинг ще бъде осъществявано от застрахователен брокер Амарант България.
Във връзка с това, Амарант България се ангажират да бъдат посредник при сключването, поддръжката и подновяването на всички полици Гражданска Отговорност на Автомобилистите за всички автомобили, лизинговани от Мого България ООД.


Това означава, че сключването на всички нови застраховки Гражданска Отговорност на Автомобилистите, подновяването на изтеклите застраховки, както и плащането на вноски по действащите застраховки трябва да се осъществява с посредничеството на Амарант България.


Служителите на Амарант България ще свържат с Вас за уточняване на подробностите.


Бихме желали да Ви напомним, че застраховка Гражданска Отговорност на Автомобилистите е задължителна застраховка и следва да бъде поддържана без прекъсване за целия срок на лизинговия договор, съгласно раздел 10 от Общите Условия към договори за финансов лизинг сключвани от Мого България ООД.


Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с:
Амарант България офис Ямбол 2
Гр. Ямбол, ул. Преслав №5 /до метал магазина/
Стойко Пехливанов
тел.: +359 888 536 088
тел.: +359 896 382 250
email: office_yambol@amarantbg.com
email: zastrahovaime@abv.bg

Назад