За мен

Образование и квалификации:


 • 2005 г. курс "Автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност".
 • 17 Декември 2004 г. редовен докторант в ТУ-София, ИПФ-Сливен, катедра "Механика, машиностроене и топлотехника" - специалност "Приложна механика", научна тема в областта на "Идентификация на движението на автомобил след загуба на устойчивост с отчитане на окачването, ротацията на колелата и променливия характер на триенето" с ръководител проф. д-р инж. Станимир Карапетков.
 • 2000 г. ТУ-София, ИПФ-Сливен, специалност "Машиностроене", степен Магистър.
 • 1999 г. курс за професионална квалификация "Автоексперт", специалност "Автотехническа експертиза" към ТУ-София, ИПФ-Сливен.

Професионален опит:


 • Юни 2015 г. отваряне на изнесен офис за калкулация на щети и изготвяне на съдебни автотехнически експертизи в гр. Горна Оряховица с координатор вещо лице Сашо Иванов;
 • Октомври 2013 г. Регионален представител автоексперт - вещо лице на ЕВРОХЕЛП България ЕООД - координационен център за международна ликвидация на щети /Официален представител на DEKRA Claims Services International/;
 • Септември 2013 г. вещо лице към "Олимпик-клон България" клон Сливен и Ямбол;
 • Април 2012 г. Управител в застрахователен брокер Амарант България клон Ямбол-2;
 • Април 2011 г. Координатор на Фондация "За Пострадалите" за регион Ямбол;
 • Октомври 2009 г. ÷ Юни 2012 г. Член на Експертният съвет на СНАТЕБ;
 • Юли 2008 г. ÷ Март 2012 г. Управител на ЗД "Бул Инс" АД, клон Ямбол;
 • Март÷Юни 2008 г. Инспектор ликвидация щети към ЗД "Бул инс" АД, клон Ямбол;
 • Октомври 2007 г. Член на Съюза на независимите автотехнически експерти в България клон Стара Загора;
 • Април 2006 г. Регионален представител на "Българска Асоцияция на Вещите Лица и Експертите" - гр. София, на територията на Ямбол;
 • Януари 2006 г. ÷ Март 2007 г.преподавател в специализиран курс "Автотехническа експертиза" (първи модул) за придобиване на Удостоверение за "Автоексперт" и втори модул за придобиване на Свидетелство за "Автоексперт" в ТУ - София, База - Сливен;
 • 2005, 2006, 2007 г. преподавател по дисциплините "Механика" и "Автотехническа експертиза" в ТУ - София, База - Сливен и Колеж - Сливен;
 • Включван последователно в "Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административния съд – Ямбол, както и за Специализирания наказателен съд – Ямбол, към Апелативния съд – Бургас" - 2018 г. /обн. ДВ бр. 15 от 16 февруари 2018 г./, 2017 г. /обн. ДВ бр. 8 от 24 януари 2017 г./, 2016 г. /обн. ДВ бр. 3 от 12 януари 2016 г./, 2015 г. /обн. ДВ бр. 8 от 30 януари 2015 г./, 2014 г. /обн. ДВ бр. 4 от 14 януари 2014 г./, 2013 г. /обн. ДВ бр. 7 от 25 януари 2013 г./, 2012 г. /обн. ДВ бр. 99 от 16 декември 2011 г./, 2011 г. /обн. ДВ бр. 27 от 01 април 2011 г./, 2010 г. /обн. ДВ бр. 11 от 09 февруари 2010 г./, 2009 г. /обн. ДВ бр. 10 от 06 февруари 2009 г./, 2008 г. /обн. ДВ бр. 7 от 22 януари 2008 г./, 2007 г. /обн. ДВ бр. 101 от 15 декември 2006 г./, 2006 г. /Обн. ДВ бр. 104 от 27 декември 2005 г./, 2005 г. /Обн., ДВ, бр. 11 от 01 февруари 2005 г./, като Автоексперт в клас "Съдебни инженерно-технически експертизи" /5.1 и 5.2/ за съдебен район на Ямболски Окръжен и Административен съд;
 • Включван последователно в "Справочник Лицензирани експерти оценители фирми и синдици" 2004, 2005÷2006 г. като експерт автомобилни катастрофи;
 • 2004 г. вещо лице към "HDI застраховане" клон Ямбол;
 • 2003 г. Автомобилен инспектор в ЗПАД "Алианц България" клон Ямбол;
 • От 2000 г. нещатен съдебен експерт към Окръжен съд Ямбол (експерт автомобилни катастрофи);

Лицензи и сертификати:Публикации, статии и участия в научни конференции и форуми:

2007

Технически системи и технологии

Участие в Организационния комитет на Национална конференция с международно участие "Технически системи и технологии 2007", проведена в ТУ-София, База Сливен. Участие в научно направление "Динамика и трептения на машините". Изнесен доклад с тема "Методика за определяне на остатъчното състояние на автомобилна гума".

Бургаски Свободен Университет

Участие в VІІІ-ми Национален конкурс за студентско научно творчество - Бургаски Свободен Университет. Изнесен доклад с тема "Експериментално определяне на спирачното закъснение на автомобили с ABS".

2006

Моделиране движението на автомобил при спиране с отчитане на колебанията му около масовия център

Участие в Юбилейна научна конференция "20 ГОДИНИ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ СЛИВЕН". Изнесен доклад с тема "Моделиране движението на автомобил при спиране с отчитане на колебанията му около масовия център".

Математичен модел на система за автоматично регулиране честотата на въртене на дизелов двигател с всережимен регулатор

Участие в Национална конференция с международно участие "Технически системи и технологии 2006", проведена на СТК яз. Жребчево. Участие в научно направление "Динамика и трептения на машините". Изнесен доклад с тема "Математичен модел на система за автоматично регулиране честотата на въртене на дизелов двигател с всережимен регулатор". Статията е отпечатана в списание "Механика на машините", № 66, 2006.

2005

Технически Университет - София

Участие в научноизследователски проект към Технически Университет - София, База - Сливен на тема "Моделиране и компютърна симулация на процеса на спиране на автомобил". Членове на научноизследователският екип: 1. проф. д-р инж. Станимир Карапетков /ръководител на проекта/; 2. доц. д-р инж. Иванка Монева; 3. редовен докторант инж. Стойко Пехливанов. Основната цел на проекта е да се извърши едно комплексно динамично изследване на процеса на спиране на автомобила и на спирачните му възможности според неговите конкретни качества с помощта на компютърна симулационна програма за числено пресмятане на параметрите на процеса. Изследванията по проекта ще бъдат едно естествено продължение на традиционната научна и експертна дейност на представителите от направление "Механика" в База - Сливен към ТУ - София. Резултатите от изследването ще бъдат популяризирани и прилагани в авто-експертната съдебна дейност в страната с оглед адекватната оценка на фактическата пътна обстановка по време на дадено пътно-транспортно произшествие.

Национален семинар по Синтез и Анализ на механизми

Участие в Организационния комитет на Национален семинар по Синтез и Анализ на механизми 2005, проведен на СТК яз. "Жребчево". Участие в научно направление "Динамика и трептения на машините".