Цени на услугите предлагани от инж. Стойко Пехливанов

Цените на изготвените становища, заключения или консултации се определят съобразно фактическата сложност на всеки отделен случай.

ВАЖНО Посочените по-долу цени са базови (същата може да бъде намалена или увеличена) като крайната цена се определя от сложността на казуса след запознаване с материалите по случая.

Техническа помощ и консултации:


 • Консултация на пострадал от ПТП /устен съвет/ - 50.00 лв.
 • За проучване на дело/казус с даване на мнение по него - 200.00 лв.

Изграждане на защитата в зависимост от фазата на установяване на причините за ПТП или вида на делото, изготвяне на писмено становище:

 • Досъдебно производство - 600.00 лв. *
 • Районен съд - 700.00 лв. *
 • Окръжен съд - 850.00 лв. *
 • Апелативен съд - 1000.00 лв. *
 • Комбиниране на отделни фази - по договаряне *

* В цената са включени - анализ на изготвени заключения, ако е необходимо поставяне на нови задачи, въпроси към свидетели и вещи лица, анализ на свидетелски показания. Защитата се представя в писмена форма по e-mail или куриер след предварителна уговорка. Заключението (експертизата) се изготвя отделно (по желание на клиента), като цената е на 50% от посочените цени по-долу.

Становище - анализ на предходно изготвено заключение от друго вещо лице:


 • Автотехническа експертиза (без значение от вида на ПТП) - 450.00 лв.
 • Оценъчна експертиза на вредите (проверка на калкулацията) - 100.00 лв.

Становищата се предоставят на хартия като се изготвят в рамките до 10 работни дни след получаване на необходимите материали от страна на възложителя. Необходимите материали за изготвяне на становищата се изпращат по e-mail или куриер след предварителна уговорка.

Aвтотехническа експертиза при удар на пешеходец, велосипедист, мотоциклетист:


В зависимост от фазата на установяване на причините за ПТП или вида на делото:

 • Досъдебно производство - 600.00 лв.
 • Гражданско дело - 700.00 лв.
 • Наказателно дело - 750.00 лв.

Aвтотехническа експертиза при удар на ППС/МПС:


В зависимост от фазата на установяване на причините за ПТП или вида на делото:

 • Досъдебно производство - 700.00 лв.
 • Гражданско дело - 800.00 лв.
 • Наказателно дело - 850.00 лв.

Оценъчна експертиза (вреди от ПТП, злоумишлени действия, застрахователно събитие):


 • Изготвяне на експертиза с калкулация по Наредба 24 - 200.00 лв.
 • Изготвяне на експертиза при спор със застраховател - 300.00 лв.
 

Комбинирана експертиза

(автотехническа експертиза + оценка на вредите) или с участието на други вещи лица (автоексперти, съдебни лекари и/или други специалисти) цените се договарят преди започване на работа.
Експертизите се предоставят на хартия или в електронен вид, като се изготвят в рамките от 7 до 10 работни дни след получаване на необходимите материали от ваша страна. Необходимите материали за изготвяне на заключенията се изпращат по e-mail или куриер след предварителна уговорка. При необходимост от посещаване на мястото на събитието от експерта пътните разноски се заплащат от възложителя.

 

Изготвяне на експертиза за органи на правораздаването

Експертизата се изготвя съгласно чл.23, ал.2 и чл.24, ал.2 от Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.