Контрол и глоби само за водачите другото е просто статистика

Контрол и глоби само за водачите другото е просто статистика

Адекватни ли са мерките за намаляване броя на жертвите от автомобилни катастрофи в България.

В последно време всички канали за информация ни облъчват с новината, че автомобилните катастрофи със загинали намаляват. Да, това в действителност е така, но по-интересен е фактът, кое е най-често срещаното пътнотранспортно произшествие у нас през годините след удар между два и повече автомобила.

Всеки ден се тръби, че се предприемат мерки за намаляване броя на загиналите от автомобилни катастрофи, но възниква въпросът - До колко те са ефективни?

Според сухата статистика, цифрите сочат надолу, но като данни за най-масовите пътнотранспортни произшествия в България, тенденцията се запазва и това е стряскащо.

Най-лесно е да се напише, че водачът на автомобила е млад и поради липсата на опит зад волана е допуснал да настъпи автомобилна катастрофа.

Това не винаги е вярно, но в повечето случаи е основна опорна точка на журналистите, без да познават фактическата обстановка и причините, довели до настъпването на катастрофата.

Важното е да ни четат и гледат – храним се от рейтинг и брой посещения!

Обстоятелствата, причините за настъпване на автомобилната катастрофа и механизмът се доказват в хода на разследването, посредством автотехническа експертиза, която се извършва от лица със специални познания в тази област.

Няма да навлизам в проблема с некомпетентните вещи лица, който между другото се разраства като тумор и от това страда не само правосъдната ни система, но и заинтересованите лица, т.е. всички участници в пътнотранспортни произшествия и застрахователните компании.

От опита, който имам като вещо лице – автоексперт (19 години), смея да твърдя, че не винаги водачът е виновен, въпреки че е удобна изкупителна жертва и опорна точка за журналистите. По този начин понякога се създава погрешно обществено мнение за дадено произшествие, което е възможно да рефлектира и върху хода на разследването, в частност и върху изготвената автотехническа експертиза. Малко са дознателите или прокурорите, които не биха се повлияли от обществената нагласа за дадено произшествие. Това е тема, по която може да се разсъждава и пише много, но по-нататък във времето.

Отклоних се от темата на статията, за да си оставя вратичка за по-нататъшни разсъждения, но и за да накарам читателя да се замисли дали първоначалното клеймо за водача ВИНОВЕН, ПОРАДИ ЛИПСА НА ОПИТ, винаги е вярно. Отговорът според мен е НЕ.

Нормално е най-често срещаното произшествие да бъде удар между автомобили (ППС), но по-интересното в статистиката е броят произшествия с пешеходци и велосипедисти.

Няма да посочвам числа (на сайта на МВР има официална статистика), всеки може да се запознае с тях, но ще акцентирам върху това, че процентът на произшествията с пешеходци и велосипедисти поддържа почти едно равнище през последните три години.

Дори и за първите шест месеца на 2019 г., произшествията с пешеходци са отново на трето място по вид настъпили произшествия (както от МВР ги наричат група), от който се изготвя статистиката за брой загинали и ранени.

Водачът на ППС, като участник в движението, носи своята пряка или непряка вина за настъпилото произшествие, но за да се намали броят на загиналите и ранените по пътищата, трябва да се обърне сериозно внимание и на велосипедистите и пешеходците, които също са пълноправни участници в движението.

Всеки от нас като водач всеки ден се сблъсква с пътна ситуация, в която пешеходец или велосипедист пресичат където те решат и когато те решат.

Липсва адекватен контрол на тези своеволни действия от страна на пешеходци и велосипедисти.

Има разписани санкции, правила и закони, но няма контролни органи които да следят дали те се спазват и да налагат съответните глоби.

Водачите най-лесно могат да бъдат глобени, както и правят контролните органи, но за другите участници същите тези контролни органи остават безмълвни и пълним статистиката всекидневно.

Ще опиша фактическа обстановка без да визирам населено място или име на улица - Пешеходна пътека до училище, по обед наличие на полицейско присъствие, за да се следи и контролира безпрепятственото преминаване по пешеходната пътека от страна на учениците. В същото време обаче, по тази пешеходна пътека преминават за около час поне 10 велосипедиста от различни възрасти, пресичайки пешеходната пътека без да слизат от велосипедите. Реакция от контролните органи никаква, но ако настъпи произшествие, в повечето случаи виновен ще бъде водача – не за друго, просто е най-лесно!

15 септември наближава, на дневен ред са цифрите в статистиката!

Преди няколко дни възрастна пешеходка на 70 години пресича оживен булевард в града на нерегламентирано за това място, при което водач, с опит минимум 30 години зад волана, я удря, след което жената е откарана в болницата. Има пешеходна пътека със светофарна уредба на 20 метра от мястото, от където е започнало пресичането на пешеходката, защо не се е възползвала, не знам, но и надали някой се интересува, а трябва. Заглавието на новината в местна медия – Автомобил удари пешеходка на Биков мост. Изгледах репортажа и разбрах, че жената е пресичала неправомерно, за което прави чест на журналистите, че са го отразили обективно, но е трябвало да помислят и за заглавието, не всеки чете новини или гледа репортажи.

Интересно ми е сега, какви ще бъдат мерките, предприети от контролните органи спрямо неправомерното пресичане от страна на пешеходката.

Отговорът от практиката е – никакви, което съвпада изцяло с цифрите от статистиката.

Ето къде се корени проблемът – липсва контрол и налагане на наказания.

Време е контролът и глобите да се изпълняват и контролните органи да разберат, че пешеходците и велосипедистите също са участници в движението и като такива, трябва да се съобразяват с действащото законодателство, без значение от възраст, пол, етическа принадлежност и т.н. 

Разписани мерки, правилници и закони има, но от там нататък всичко е просто още една цифра в статистика.

Назад