Гражданската отговорност скача минимум с 15 лева

След като наближава денят в който ще се гласуват промените в Кодекса за застраховането в Народното събрание от застрахователния бранш започнаха да се чуват вече и минимално възможното увеличение на застраховката Гражданска отговорност което следва. Очаква се това увеличение да бъде около 15 лева над сега действащите цени на застраховката.

Има и коментари на представители на застрахователни компании, които изказват мнение, че всеки говори за повишаване на цената на застраховката Гражданска отговорност, но никой няма смелост да го направи.
 
За нас потребителите едно такова мнение би ни се харесало, но истината е, че няма как да не се повиши цената заради новите лимити на отговорност на застрахователите.
 
Хубавото в цялата работа е, че се обмисля застраховката Гражданска отговорност на МПС да покрива повече щети от досегашните, като например произшествие, причинено заради техническа неизправност на ППС. Заради това новият кодекс ще задължи собствениците на автосервизи да имат застраховка професионална отговорност за качеството на извършените ремонти. Така, ако е извършен некачествен ремонт и заради него има злополука, с полицата на автосервизите ще бъдат обезщетявани собствениците и ползвателите на съответното МПС. Друга новост, която е заложена, е да се изплаща обезщетение при произшествие, причинено от влошено здравословно състояние на водача.
 
Много се изписа по темата за тези промени в Кодекса за застраховане, но истината е че новите цени на застраховката Гражданска отговорност чукат на врата и дано не се сбъднат прогнозите за увеличение на застраховката Гражданска отговорност до 30%, а само тези 15 лева което е в границите на 7-8%.
 
Напомняме, че можете да сключите новите си полици с до един-два месеца напред зависимост от застрахователната компания и по този начин да избегнете поне за година увеличението на цената пък било то и само с 15 лева.
 
Използвайте услугите на нашия Офис за застраховки в Ямбол и бъдете с една крачка пред застрахователите. До момента сме били на 100% прави в нашите анализи и прогнози за пазара на този вид застраховки, а и не само. Много наши колеги са на друго мнение, но за тяхно съжаление цената се вдига и към момента почти ежедневно с малки маржове, но в посока нагоре.

Назад