Камерите на КАТ ще дебнат за Гражданска отговорност

Едно от новите изменения на новия Кодекс за застраховането, предвижда камерите на КАТ да следят и за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, а на водачите без такава застраховка ще се издава електронен фиш.

Камерите ще снимат всеки преминал автомобил, след което автоматично ще се прави проверка по регистрационен номер в базата данни на Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска (ЕИСОУКР). Ако проверката засече автомобил, който няма валидна застраховка „Гражданска отговорност“, на собственика ще се праща електронен фиш. Глобата за такова нарушение варира от 400 до 600 лева. При повторно нарушение санкцията скача до 10 000 лева.
Друго изменение в Кодекса за застраховането предвижда да се даде възможността на собствениците на автомобили да сключват не само едногодишни, но и 3-годишни договори със застрахователите за застраховка „Гражданска отговорност“. Премията по такава застраховка ще се плаща всяка година или разсрочено. Вече сключена застраховка (договорът) при тези условия ще може да се прекратява преждевременно с едномесечно предизвестие. В този случай застрахователят ще бъде длъжен да ни възстанови предплатената сума.
Предвижда се промените да влязат в сила от 01.01.2016 г.

Назад