БУЛ ИНС

Застрахователната политика на дружеството е ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, цялостно консултиране на клиента относно правилния избор на застрахователно покритие, превантивна дейност с цел намаляване вероятността за настъпване на застрахователно събитие, перфектност в извършване на ликвидация при настъпили щети и не на последно място - непрекъснато подобряване обслужването на клиентите.

Дружеството посреща предизвикателствата на Европейския застрахователен пазар и продължава да усъвършенства своята дейност в условията на силна конкуренция.
Успешното развитие на застрахователната дейност на ЗД БУЛ ИНС АД през годините, правилно ориентираната пазарна политика и непрестанните усилия за повишаване качеството на застрахователните услуги дават увереност да се прогнозира, че и през следващите години дружеството ще бъде един от водещите и предпочитани застрахователи на българския пазар.

АВТОМОБИЛИ

 • Каско
 • Хит каско
 • Гражданска отговорност
 • Автоасистанс
 • При ПТП в чужбина
 • Автоасистанс+

ИМУЩЕСТВО

 • Домашно имущество "B20 SAFE"
 • Домашно имущество „B SAFE”
 • Домашно имущество „B SAFE PLUS”
 • Щети на имущество
 • Домашно имущество
 • Етажна собственост
 • Промишлен пожар
 • Всички рискове
 • Административни и търговски обекти

ЗЛОПОЛУКА

 • Злополука
 • Помощ при пътуване с асистанс
 • Задължителна злополука на пътниците в обществения транспорт
 • Медицинска застраховка за чужденци в България

ОТГОВОРНОСТИ

 • Обща гражданска отговорност
 • Гражданска отговорност при ползване на огнестрелно оръжие
 • Професионални отговорности

ТРАНСПОРТ И ТОВАРИ

 • Товари по време на превоз - карго
 • Отговорност на превозвача (CMR)

ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

 • Застраховкина плавателни съдове

АВИАЦИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • Летателни апарати

Офис за застраховки в Ямбол като представителна на Застрахователен брокер Амарант България предлага пълната гама от застрахователни продукти на Бул Инс за Ямбол и региона. Свържете се с нас: 0888-536-088

Назад