Медицински и туристически застраховки

Пътуване в чужбина с асистанс:


Целта на застраховката е да осигури денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахованите, в случай че претърпите злополука или внезапно се разболеете в чужбина.

Медицинска застраховка за чужденци в България:


По условията на „Медицинска застраховка за чужденци в България“ се застраховат чужденци и лица без гражданство, които краткосрочно пребивават в страната или преминават транзитно през територията на Република България.

Териториална валидност:

Застраховката е валидна само за територията на Република България.

Покрити рискове по застраховката са:

  • Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване, включително спешно зъболечение;
  • Репатриране;
  • Смърт вследствие на злополука;

Туризъм в България:


Сключването на такава полица ви осигурява покритие за:

  • Медицински разходи, вследствие злополука и акутно заболяване: Застрахователят покрива и възстановява реално извършените разходи за оказване на първа помощ на Застрахования при злополука или акутно заболяване; лечение с хоспитализация, наложило се вследствие злополука; спешна стоматологична помощ за облекчаване на остри болки вследствие злополука;
  • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране вследствие злополука и акутно заболяване;

Застрахователят възстановява действително извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране на Застрахования до най-близкото лечебно заведение на територията на Република България.