Заличават регистрацията на автомобила в КАТ, ако нямаме застраховка гражданска отговорност

Ако нямате сключена застраховка Гражданска отговорност, КАТ ще заличи служебно регистрацията на автомобила, но няма да сваля регистрационните табели или да изисква от собствениците да ги връщат.

След сключване на полица Гражданска отговорност за автомобила ви, регистрацията ще бъде подновена отново по служебен път. В момента информация между Гаранционния фонд и МВР се обновява веднъж седмично, така че възстановяването на регистрацията няма как да става в рамките на 24 часа. Ако шофьорът иска това да стане веднага трябва да отиде до КАТ и да подаде заявление за подновяване на регистрацията.


Реално заличаването на регистрацията служебно от КАТ на автомобили без сключена полица Гражданска отговорност влезе в сила от 1 януари тази година. Първите автомобили който са свалени от отчет в КАТ са факт вече през месец Февруари, защото тогава е изтекъл предупредителният срок, даден на собствениците да си сключат задължителната полица.


Спирането на регистрацията в КАТ няма да става без собственика да бъде уведомен предварително. Така, че проверявайте си често пощенската кутия, ако нямате сключена застраховка Гражданска отговорност за да реагирате своевременно на крайната мярка. Имайте предвид, че ако предприемете управление на такъв автомобил – без застраховка Гражданска отговорност и с прекратена регистрация в КАТ и ви хванат или засече някоя камера, глобата е в размер на 550 лева.

Каква е процедурата по прекратяване на регистрацията?

Когато застраховката Гражданска отговорност на автомобила ни изтече и не сключим нова такава от Гаранционният фонд ще ни изпращат писмо да я подновим в 14-дневен срок или да я свалим от отчет в КАТ (ВАЖНО: Писмото пристига на адреса на собственика по талон!!!). Ако в този период в Гаранционния фонд не постъпи информация за сключена полица Гражданска отговорност на автомобила, от фонда ще сигнализират КАТ за нередовното ППС. След това  от „Пътна полиция“ ще ни изпратят второ уведомително писмо, в което ще ни уведомят (подканят), че е необходимо да сключим нова полица Гражданската отговорност. Ако и тогава не го направим, регистрацията ще се заличава автоматично след посочения в писмото срок. От първото писмо от фонда до свалянето от отчет на автомобила може да минат повече от два месеца, но не по-малко от един месец. През цялото това време собственикът на автомобила ще има възможност да сключи нова полица. В момента, в който сключи такава, информацията ще постъпи в Гаранционния фонд, а оттам ще бъде препратена към КАТ, който пък ще анулират всички предприети действия по дерегистрацията на автомобила.

Назад