Бонус-малус система от 2016 за застраховка Гражданска отговорност

Предстой въвеждането на така наречената бонус-малус система при която цената на застраховката „Гражданска отговорност“ е обвързана с нарушенията направени от водача. До сега тази система не можеше да заработи у нас предвид обстоятелството, че липсваше обща информация за допуснатите нарушения на водачите.

От юни тази година застрахователите са длъжни да подават данните за произшествията на клиентите си към Гаранционния фонд, където се създава единна система от база от данни, който ще бъдат използвани за бонус-малус системата.
 
На практика в момента някои застрахователи (Булинс) също използват такава система, но тя е ограничена само до базата данни за техните клиенти. Какво се случва в  момента – ако сте допуснал някакво нарушение (регистрирано при вашия застраховател, то сумата на вашата застраховка при подновяване автоматично се завишава и вие отивате в друга застрахователна компания, където досието ви е чисто като сълза.
 
Когато всички застрахователни компании са обвързани с единна система за нарушенията на всеки един водач, ще се прилага винаги завишение на цената на застраховката „Гражданска отговорност“ като всяка компания сама за себе си ще си разработи система на процентното завишение.
 
Такава практика съществува в много страни от Европейския съюз, а от 2010 година работи и в Румъния.
 
В Германия например съществува система малус за увеличение на застраховката за младите шофьори, ако същите карат Фолксваген Голф или БМВ 3, тъй като по статистика с тези марки произшествията са най-много. По този начин младите водачи не си купуват като първи автомобил тези марки.
 
Сегашното повишение на цената на застраховката „Гражданска отговорност“ (за сега само при Левинс и Булинс) е продиктувано най-вероятно от предлаганите промени в Кодекса за застраховането при които неминуемо всеки застраховател ще трябва да си вдигне резервите за този вид застраховка, което автоматично вдига цената на полицата.
 
За сега застрахователите са в режим на изчакване, но това няма да продължи дълго, тъй като резерва би следвало да се трупа от рано иначе влияе на печалбата за акционерите от и без друго най-губещата застраховка каквато е „Гражданската отговорност“.
 
Точно поради тази причина в скоро време всички застрахователи ще тръгнат нагоре в цената за застраховка „Гражданска отговорност“. Просто няма да имат избор притиснати от обстоятелствата на промените в Кодекса за застраховане.
 
 
Посетете Офис за застраховки в Ямбол и вземете Вашата най-ниска оферта за застраховка.

Назад