Завишения на Гражданската отговорност

Считано от 01.06.2015 г. застрахователна компания „Левинс“ АД, завишава цената на застраховката Гражданска отговорност с 400% за автомобили, чиято регистрация започва с буквите ВН, ВР, М, ТХ, Р, РР, Т и СС.

При сключване на застраховка Гражданска отговорност на юридическо лице задължително се изисква регистрационен талон на автомобила, който следва да се ксерокопира от издателя на полицата и да се приложи към копието за отчитане на същата. При непредставяне на регистрационен талон към момента на издаване на полицата, същата автоматично се завишава с 400%, съгласно тарифата на „Десийвър груп“.
 
При сключване на полица на юридическо лице, когато в регистрационния талон не е упоменат обичайният водач, задължително се изисква копие на личната му карта.
 
При издаване на полица за МПС с посочените регистрации, чийто собственик или обичаен водач е лице, което не притежава български документ за самоличност, премията се завишава автоматично с 400%. Полиците на чужденци могат да бъдат издавани само и единствено в агенция на застрахователя през системата ИНСИС със завишение 400%.

Назад