Автотехнически експертизи – колко важни са снимките от огледа на произшествието

Автотехнически експертизи – колко важни са снимките от огледа на произшествието

Всеки оглед на пътно-транспортно произшествие (автомобилна катастрофа) се извършва от оперативна група, която включва – дознател/следовател, фотограф от съответното РДВР или РПУ /служител в НТЛ/, автоексперт и ако има загинал участник в произшествието - съдебен доктор.

В тази статия ще се спра на значението на направените снимки на мястото на произшествието, тъй като от тяхното качество, автоексперта може да направи приблизително предположение за минималната скорост на движение на автомобила преди удара.

Снимките направени към момента на огледа са много важни за последващото разследване на причините довели до настъпване на произшествието. От особено значение са панорамните снимки от всички ъгли на превозното средство и детайлните такива на уврежданията на автомобила и самото разположение на МПС спрямо констатираните следи и находки намерени на произшествието.

В съвременните методи за разследване на автомобилни катастрофи съществуват различни софтуерни продукти, който разполагат с модул за анимация на разследваното произшествие, но и с такъв за определяне на размера на деформациите по автомобилите само по снимка.

Това става с помощта на фотограметрията - научна дисциплина, занимаваща се с определяне формата, размерите, положението и други количествени и качествени характеристики на различни обекти от земната повърхност по тяхна фотоснимка.

От качеството на направените снимки към момента на първоначалния оглед на произшествието зависят в не малка част от случаите и заключенията на автотехническата експертиза, особено когато вещото лице не е присъствало на първоначалния оглед и няма непосредствена представа за фактическата обстановка.

Съществуват редица предположения, които могат да бъдат направени, за минималната скорост на сблъсъка, ако снимките са достатъчно добри или са направени по начин по който може да се види достатъчно, за да се изведе конкретно предположение за скоростта. 

Когато снимките се използват като основа за предположение за скорост, наблюдаваните различни неща биха довели до различни минимални скорости. 

Като пример, повечето съвременни автомобили са проектирани да издържат на незначителни удари до или около 20 km/h. Така че, когато броните са повредени, можете да се заключи, че скоростта на удара вероятно е надвишавала тази стойност. 

Въздушните възглавници на повечето превозни средства няма да се задействат, освен ако не се генерира достатъчна сила. Обикновено въздушните възглавници се задействат при или над 24÷30 km/h (в зависимост от превозното средство и т.н.). 

Като се има предвид вида на превозното средство, можете да обърне внимание и на настъпилите деформации по автомобила или увредените детайли и компоненти по него. Ако, въздушните възглавници са задействани, по предния капак имаме деформации, предният мост е изместен и/или двигателят е изместен, може да се заключи, че минималната скорост на удара е около 60 km/h. 

Веднага след като скоростта премине над 60 km/h, ще започнат да се виждат и деформации по покрива на автомобила или челното стъкло, следствие на деформацията на купето. 

Ако деформациите на автомобила не са описани при първоначалния оглед, те могат да бъдат определени с приблизително голяма точност от направените снимки. Съществуват редица методики в световен мащаб при който посредством деформациите на автомобила може да се определи и скоростта на удара.

Видът на превозното средство и степента на деформациите влияят върху скоростта при която настъпват същите.

Като пример, съвременните автомобили притежават A-колони, които са втвърдени със специални вложки от стомана. Те са изключително тежки и трудно се огъват, но ако се деформират това означава, че при удара са действали по-големи сили от където може да се заключи, че скоростта на удара е минимум 80 km/h. 

Всяко вещо лице - сертифицирано да изготвя автотехнически експертизи трябва да е наясно с конструкцията на даденото превозно средство и нейната здравина, както и с какви системи за безопасност разполага конкретния автомобил, ако има такива.

Констатираните повреди /щети/ по различните детайли и конструкция на автомобила са предпоставка за извеждането на някой заключения на автоексперта при изготвяне на автотехническата експертиза, които са от съществено значение за определяне на причините довели до настъпването на произшествието.

Ако вещото лице не е присъствало на първоначалния оглед на произшествието единственото място от където може да придобие представа за силата на сблъсъка са именно снимките.

Ето защо, снимките от първоначалния оглед на произшествието са от особено значение при разследването на автомобилните катастрофи. Снимките са особено важни когато произшествието е настъпило в тъмната част на денонощието.

Добра снимка на катастрофирал автомобил, нощно време.

Лоша снимка на катастрофирал автомобил, нощно време.

Назад