Увеличават лимита на отговорност по застраховка Гражданска отговорност

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, с който се увеличават лимитите на обезщетение – за имуществени щети ще се плащат до 2,1 млн. лева при сегашни 2 млн. лева, а ако при ПТП са пострадали и хора ще се плащат до 10,42 млн. лева, при 10 млн. лева сега.

Тази промяна е очаквана от бранша и не би трябвало да има повишаване на цената на задължителната застраховка Гражданска отговорност, като същата бе увеличена и то драстично преди около един месец.

Не е изключено обаче застрахователните компании предлагащи този вид застраховка да се скрият зад това увеличаване на лимитите на отговорност и да повишат цената на Гражданската отговорност, но дори и да има скок в цената, тя няма да бъде драстична.

Въвеждат се нови правила и изисквания към квалификацията на застрахователните посредници (брокери и агенти) предлагащи застрахователни продукти на пазара. Служителите на всеки брокер ще трябва да повишават квалификацията си чрез ежегодно професионално обучение минимум 15 часа.

Повишава се минималния размер на застрахователната сума по застраховка „Професионална отговорност” на застрахователните посредници.

Въвежда се нова категория на разпространители на застрахователни услуги – посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност. Те ще могат да се регистрират в Комисията по финансов надзор (КФН) при ограничени изисквания относно квалификацията им. Тези посредници  ще имат право да предлагат застрахователните продукти само на една компания, но без застраховки „Живот” и „Гражданска отговорност”.

Промените са в резултат на транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти.

Директивата отменя Директива 2002/92/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество.

Назад