Статистика застрахователен пазар към май 2013

Според официалната статистика на КФН към дата 31.05.2013 г. има сериозни размествания на застрахователния пазар у нас. Това важи с пълна сила особено при застраховките Автокаско.

Традиционно най-голям дял в застраховките имат тези свързани с МПС (73,7%), следвани от имуществените застраховки (16,3%). Останалите 10% се преразпределят между останалите видове застраховки, като най-нисък е дяла на летателните апарати 0,7%.
 
Лидер в общото застраховането към края на месец май 2013 г. е Лев инс с общ премиен приход 82 624 366 млн.лв. (пазарен дял 14,81%), следван от Булстрад с приход 80 853 737 млн.лв. (пазарен дял 14,49%)
 
Трети, четвърти и пети се нареждат съответно Армеец (63 980 365 млн.лв. – 11.47%), ДЗИ (61 888 537 млн.лв. – 11,09%) и Булинс (54 929 295 млн.лв. – 9,85%).
 
Лидера в общата класация Лев инс е първи и в премийния приход по задължителната застраховка Гражданска отговорност, отчитайки 72 220 171 млн.лв. Втори в тази класация е Булинс – 35 587 232 млн.лв., а трети, четвърти и пети се нареждат съответно Булстрад, ДЗИ и Армеец.
 
При доброволната застраховка Автокаско класацията изглежда съвсем по друг начин като тук вече в челната петица се намесва и Алианц, а лидера в общата класация Лев инс остава извън нея заемайки едва седмо място.
 
Лидер при тази застраховка е Армеец отчитайки премиен приход 36 447 371 млн.лв., втората позиция е за ДЗИ (24 296 468 млн.лв.), следвана от Булстрад (23 047 933 млн.лв.). На четвърта позиция се нарежда Алианц (19 796 166 млн.лв.), а на пета Булинс (17 390 320 млн.лв.).
 
Интересното в класацията по застраховка Автокаско е петото място на традиционния лидер в този сегмент от застраховането, а именно Булинс.
 
Посетете Офис за застраховки в Ямбол и получете вашата индивидуална оферта за застраховка Автокаско и Гражданска отговорност на МПС.
 
Офертите на всички застрахователи от нас избора от вас!

Назад