Aвтомобилите у нас без застраховка Гражданска отговорност

Покритието по застраховка „Гражданска отговорност” достигна 86%. Условието да пътуваме без сертификат „Зелена карта” (евтин) е покритието по застраховка „Гражданска отговорност” да достигне 90%. Това напомниха от пресцентъра на Комисията за финансов надзор (КФН).

Обхватът на „Гражданска отговорност” вече се следи в реално време и ако за определен автомобил няма сключена застраховка, или тази застраховка е била прекъсната и не е подновена, то до собственика веднага се изпраща уведомление. Такива водачи имат 14-дневен срок да представят доказателство за наличие на действаща застрахователна полица.
От КФН са предприели промени в Наредба 24 за задължителното застраховане, като тяхната основна цел е да се защитят потребителите на застрахователи услуги. „Основният акцент на тези промени е да се спре трайната практика при издаване на полици по „Гражданска отговорност” на автомобилистите, тъй като въпросите за територията, на която превозното средство ще бъде управлявано, създават обърквания. Тогава потребителят посочва само територията на България, той получава определена отстъпка и смята, че застраховката няма покритие извън страната без задължителното издаване на допълнителен сертификат „Зелена карта”. Това не е вярно и е в пряко противоречие с чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането и с европейската директива по автомобилно застраховане, която предвижда, че срещу единна премия договорът за споменатата задължителна застраховка би следвало да осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз и на другите държави, чиито национални бюра са страна по Многостранното споразумение”, посочиха от финансовата комисия. Според тяхното предложение – в полицата ще бъде ясно посочено, че на база на платена премия застраховката важи за цялата територия на ЕС. Преобладаващото мнозинство от застрахователите или безусловно подкрепят предложените промени, или са направили забележки, които са разгледани.

Назад