Двустранен констативен протокол за ПТП

Кога се попълва ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ?


Когато при произшествието са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на двата автомобила на собствен ход и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него.

За всички събития (инциденти, произшествия), за които са изпълнени по-горе посочените условия се попълва двустранен констативен протокол и посещението на КАТ (пътна полиция) на място не е задължително.

Изтегляне PDF бланка

За събития, при които горе посочените условия не са изпълнени (не може да бъде съставен двустранен констативен протокол), посещението на КАТ (пътна полиция) е задължително, съставя се протокол за ПТП.


При попълването на Двустранния констативен протокол е необходимо да се съблюдават следните изисквания:


  • Протоколът се попълва на мястото на произшествието;
  • Попълва се само, ако е налице съгласие между участниците по отношение на обстоятелствата при които е възникнало произшествието;
  • Попълва се четливо, без пропуски, грешки, задрасквания, корекции. Това го прави невалиден. Ако сте допуснали каквато и да е грешка- попълнете нов;
  • Съдържащите се в протокола данни се взимат от полиците по гражданска отговорност на двамата участници и свидетелствата за правоуправление (шофьорската книжка). Двамата участници са длъжни да ги предоставят!
  • Подписва се от двамата участници;

От 01.03.2017 г. при удостоверяване на събития с ДКП не се уведомява пътна полиция, а от 01.04.2018 г. при обаждане на тел. 112 не се дават номера, но въпреки това е добре да имате регистрирано обаждане на този телефон. Внимавайте обаче, ако имате застраховка Автокаско. В условията по вашата полица Автокаско може да се съдържа изрично изискване да уведомите застрахователя си при събитие.

За всички наши клиенти на офис за застраховки в Ямбол предлагаме абсолютно безплатно техническа помощ при настъпване на всяко застрахователно събитие включително и при попълването на ДКП, завеждането на щетата пред съответния застраховател и съдействие за по-бързо обработване на преписката и изплащане на полагащото се обезщетение.